Jumlah Pengunjung :

 

Tarikh Kemaskini :

27 Januari 2011

 

Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 

Al Fat-h

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu satu jalan kemenangan yang nyata.

2

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

Kerana Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang terkemudian, dan disempurnakan nikmat-Nya kepadamu, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus.

3

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan.

4

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

Dialah yang menurunkan ketenteraman ke dalam hati orang yang beriman, agar mereka bertambah iman beserta iman mereka yang sedia ada; milik Allahlah tentera langit dan bumi; dan Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

5

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

(Allah melakukan yang demikian) supaya Ia memasukkan orang yang beriman lelaki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekal mereka di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka; dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar (untuk mereka);

6

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

Dan supaya Ia menyeksa kaum munafik lelaki dan wanita, dan kaum musyrik lelaki dan wanita, yang menyangka terhadap Allah sangkaan yang buruk. Atas merekalah bencana buruk itu; dan Allah murkai, dan melaknat serta disediakan untuk mereka Neraka Jahanam; itulah seburuk-buruk tempat kembali.

7

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi; dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

8

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu sebagai Rasul yang menjadi saksi, dan sebagai pembawa berita gembira, serta pemberi amaran.

9

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu kuatkan agama-Nya dan memuliakan-Nya, dan kamu bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.

10

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi mereka yang berjanji setia itu (untuk membalasnya). Maka sesiapa yang melanggar janji setianya maka bahayanya itu hanya menimpa dirinya sendiri; dan sesiapa yang menepati apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar.

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 |

    

Hakcipta Terpelihara 2009 © MAMPU Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian

 

Sesuai di papar menggunakan Firefox dengan resolusi 1024 x 768