Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Abasa' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Abasa' LIMIT 0,10  
Abasa  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Ia memasamkan muka dan berpaling. 80001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

Kerana ia didatangi orang buta. 80002

 

3

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

Dan apa jalannya yang engkau dapat mengetahui? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya! 80003

 

4

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. 80004

 

5

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Qur'an). 80005

 

6

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. 80006

 

7

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya). 80007

 

8

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

Adapun orang yang segera datang kepadamu. 80008

 

9

ﭴ ﭵ ﭶ

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah). 80009

 

10

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya. 80010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |