Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Adz Dzaariyat' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Adz Dzaariyat' LIMIT 0,10  
Adz Dzaariyat  

1

ﯤ ﯥ ﯦ

Demi angin yang menerbangkan dengan sesungguh-sungguhnya. 51001

 

2

ﯧ ﯨ ﯩ

Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki. 51002

 

3

ﯪ ﯫ ﯬ

Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. 51003

 

4

ﯭ ﯮ ﯯ

Dan malaikat-malaikat yang membahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya. 51004

 

5

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

Bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu mengenai hari akhirat tetap benar. 51005

 

6

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku. 51006

 

7

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya. 51007

 

8

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlain-lain pendapat mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. 51008

 

9

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

Dipalingkan daripada perselisihan itu orang yang telah dipalingkan Allah. 51009

 

10

ﭟ ﭠ ﭡ

Binasalah orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja. 51010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |