Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Ahqaaf' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Ahqaaf' LIMIT 0,10  
Al Ahqaaf  

1

ﮑ ﮒ

Haa, Miim. 46001

 

2

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

Diturunkan Al-Qur'an ini, dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 46002

 

3

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

Tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan ada gunanya yang benar dan dengan masa yang tertentu dan orang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. 46003

 

4

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

Katakanlah: Adakah kamu perhatikan apa yang kamu sembah selain Allah? Tunjukkanlah padaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini? Atau adakah mereka mempunyai perkongsian dengan Allah dalam mencipta langit? Bawalah kepadaku sebuah Kitab dari sebelum Al-Qur'an ini, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu kalau betul kamu orang yang benar! 46004

 

5

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah, yang tidak dapat menyahut kepadanya hinggalah ke hari Kiamat, sedang makhluk yang mereka sembah itu tidak dapat menyedari atau memberi layanan baik kepada permohonan mereka. 46005

 

6

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

Dan apabila manusia dihimpunkan, menjadilah segala yang disembah itu musuh mereka, dan tidak mengakui penyembahan mereka padanya. 46006

 

7

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, berkatalah orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an bila sahaja disampaikan kepada mereka: Ini ialah sihir yang nyata! 46007

 

8

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

Bahkan mereka mengatakan: Muhammad telah mengada-adakan Al-Qur'an itu. Katakanlah: Kalau aku mengada-adakannya, maka kamu tidak berkuasa memberikan daku perlindungan dari azab Allah. Allah lebih mengetahui akan apa yang kamu perkatakan itu; cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan Dialah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 46008

 

9

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

Katakanlah: Bukanlah aku Rasul yang pertama di antara Rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang diwahikan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang nyata. 46009

 

10

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

Katakanlah: Tidakkah kamu perhatikan jika Al-Qur'an ini dari Allah dan kamu mengingkarinya, dan ada seorang saksi dari Bani Israil mengakui sahnya yang sama seperti Al-Qur'an ini, lalu ia percaya, sedang kamu dengan sombong mengingkarinya? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. 46010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 |