Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Alaq' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Alaq' LIMIT 0,10  
Al Alaq  

1

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). 96001

 

2

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. 96002

 

3

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. 96003

 

4

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 96004

 

5

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 96005

 

6

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas. 96006

 

7

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. 96007

 

8

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

(Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali (untuk menerima balasan). 96008

 

9

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang). 96009

 

10

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? 96010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 |