Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Anbiyaa' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Anbiyaa' LIMIT 0,10  
Al Anbiyaa  

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. 21001

 

2

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan dari Tuhan mereka melainkan mereka mendengarnya sambil mereka mempermainkannya. 21002

 

3

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang yang zalim itu, berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata: Bukankah Muhammad ini manusia seperti kamu? Maka patutkah kamu menerima sihirnya sedang kamu melihat dan mengetahuinya? 21003

 

4

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

Nabi Muhammad berkata: Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan di langit dan di bumi; dan Dialah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. 21004

 

5

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

Bahkan mereka berkata: Al-Qur'an itu adalah perkara mimpi, bahkan perkara yang diada-adakan, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu. 21005

 

6

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

Tidak ada sesebuah negeri pun sebelum mereka yang Kami binasakan walhal penduduknya beriman; adakah benar mereka mahu beriman? 21006

 

7

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu melainkan orang lelaki yang Kami wahikan kepada mereka; maka bertanyalah kamu kepada Ahlu'dz-Dzikri jika kamu tidak mengetahui. 21007

 

8

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

Dan Kami tidak menjadikan Rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia. 21008

 

9

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

Kemudian Kami tepati janji kepada mereka, lalu Kami selamatkan mereka dan siapa yang Kami kehendaki, dan Kami binasakan orang yang melampaui batas. 21009

 

10

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab yang mengandungi pengajaran bagimu, maka mengapa kamu tidak memahaminya? 21010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |