Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Anfaal' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Anfaal' LIMIT 0,10  
Al Anfaal  

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi Rasul-Nya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika betul kamu orang yang beriman. 8001

 

2

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. 8002

 

3

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

Iaitu orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. 8003

 

4

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

Merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka mendapat pangkat di sisi Tuhan mereka, keampunan serta rezeki yang mulia. 8004

 

5

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkan kamu dari rumahmu (untuk berperang) dengan kebenaran, sedangkan sebahagian dari orang beriman tidak suka. 8005

 

6

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

Mereka membantahmu tentang kebenaran (berjihad) setelah nyata, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebabnya). 8006

 

7

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan untuk kamu sedang kamu suka kiranya bukan angkatan (perang) yang mempunyai kekuatan itu dijadikan untuk kamu. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan Kalimah-kalimah-Nya, dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya. 8007

 

8

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, sekali pun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu tidak menyukainya. 8008

 

9

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan Tuhan kamu, lalu Ia perkenankan bagimu (firman-Nya): Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut. 8009

 

10

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

Dan Allah tidak menjadikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang dan tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 8010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |