Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Balad' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Balad' LIMIT 0,10  
Al Balad  

1

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

Aku bersumpah dengan negeri (Mekah) ini. 90001

 

2

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas). 90002

 

3

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya. 90003

 

4

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. 90004

 

5

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

Patutkah manusia yang demikian keadaannya menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kuatkuasanya (dan menyeksakannya)? 90005

 

6

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

Manusia yang demikian keadaannya berkata: Aku telah habiskan harta-benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). 90006

 

7

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan hartabendanya itu)? 90007

 

8

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

Tidakkah Kami telah menjadikan baginya dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan Kami)? 90008

 

9

ﮝ ﮞ ﮟ

Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? 90009

 

10

ﮠ ﮡ ﮢ

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. 90010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 |