Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Bayyinah' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Bayyinah' LIMIT 0,10  
Al Bayyinah  

1

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

Orang kafir dari Ahli Kitab serta orang musyrik, tidak akan meninggalkan (agama masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. 98001

 

2

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci. 98002

 

3

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. 98003

 

4

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

Dan orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. 98004

 

5

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar." 98005

 

6

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

Sesungguhnya orang kafir dari Ahli Kitab dan orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. 98006

 

7

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk. 98007

 

8

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga 'Adn, yang mengalir dibawahnya beberapa sungai; kekallah mereka didalamnya selama-lamanya; Allah redha akan mereka dan merekapun redha akan nikmat pemberian-Nya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut (perintah) Tuhannya. 98008

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |