Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Fajr' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Fajr' LIMIT 0,10  
Al Fajr  

1

ﭑ ﭒ

Demi waktu fajar. 89001

 

2

ﭓ ﭔ ﭕ

Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah). 89002

 

3

ﭖ ﭗ ﭘ

Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. 89003

 

4

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

Dan malam, apabila ia berlalu. 89004

 

5

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah oleh orang yang berakal sempurna? 89005

 

6

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah lakukan terhadap kaum 'Aad. 89006

 

7

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

Iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya. 89007

 

8

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri. 89008

 

9

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar dilembah. 89009

 

10

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh. 89010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 |