Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Ghaasyiyah' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Ghaasyiyah' LIMIT 0,10  
Al Ghaasyiyah  

1

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? 88001

 

2

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

Muka (orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. 88002

 

3

ﭭ ﭮ ﭯ

Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. 88003

 

4

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas (membakar). 88004

 

5

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. 88005

 

6

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

Tiadalah makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. 88006

 

7

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

Yang tidak menggemukkan, dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. 88007

 

8

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

(Sebaliknya) muka (orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. 88008

 

9

ﮋ ﮌ ﮍ

Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik, yang telah dikerjakannya di dunia). 88009

 

10

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

(Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga yang tinggi (tempat kedudukannya dan darjatnya). 88010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 |