Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Haaqqah' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Haaqqah' LIMIT 0,10  
Al Haaqqah  

1

ﮯ ﮰ

Saat yang tetap berlaku itu. 69001

 

2

ﮱ ﯓ ﯔ

Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? 69002

 

3

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? 69003

 

4

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

Kaum Thamus dan Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggemparkan. 69004

 

5

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

Maka adapun Thamud (kaum Nabi Salih), maka mereka telah dibinasakan dengan (petir) yang melampau-lampau dahsyatnya. 69005

 

6

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang yang melampau-lampau kencangnya. 69006

 

7

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus; maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka itu batang-batang pohon kurma yang tumbang. 69007

 

8

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)? 69008

 

9

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

Dan datanglah Firaun, dan orang yang sebelumnya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan disebabkan perkara-perkara yang salah. 69009

 

10

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. 69010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |