Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Hijr' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Hijr' LIMIT 0,10  
Al Hijr  

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

Alif, Laam, Raa. Ini ialah ayat-ayat Kitab dan Al-Qur'an yang memberi penjelasan. 15001

 

2

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

Ada masanya orang yang kafir merasa ingin kalaulah mereka telah menjadi orang Islam. 15002

 

3

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

Biarkanlah mereka makan dan bersenang-lenang dan dilalaikan oleh angan-angan; kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. 15003

 

4

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

Dan tiadalah Kami binasakan penduduk sesebuah negeri melainkan ada baginya tempoh yang tertentu dan termaklum. 15004

 

5

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya. 15005

 

6

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

Dan mereka yang ingkar berkata): Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau adalah orang gila. 15006

 

7

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami, jika betul engkau dari orang yang benar. 15007

 

8

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

Tiadalah Kami turunkan malaikat melainkan dengan benar, dan ketika itu mereka yang ingkar tidak akan diberi tempoh lagi. 15008

 

9

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. 15009

 

10

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Rasul-rasul sebelummu, di kalangan kaum-kaum yang telah lalu. 15010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |