Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 

Al Ikhlaas  

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. 112001

 

2

ﭖ ﭗ ﭘ

Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. 112002

 

3

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan. 112003

 

4

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

Dan tidak ada sesiapapun yang setara dengan-Nya. 112004

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |