Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Insaan' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Insaan' LIMIT 0,10  
Al Insaan  

1

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa, sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. 76001

 

2

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

Sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dari air mani yang bercampur, oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. 76002

 

3

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan-jalan sama ada ia bersyukur, atau pun ia berlaku kufur. 76003

 

4

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur beberapa rantai dan belenggu serta Neraka yang menjulang-julang. 76004

 

5

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

Sesungguhnya orang yang berbakti akan minum dari piala jenis minuman yang bercampur dengan Kafur. 76005

 

6

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

Iaitu sebuah mata air yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah; mereka boleh mengalirkannya dengan sebaik-baik aliran menurut kemahuannya. 76006

 

7

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

Mereka menyempurnakan nazarnya serta mereka takutkan hari (akhirat) yang azab seksanya merebak di sana sini. 76007

 

8

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

(Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. 76008

 

9

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak menghendaki sebarang balasan darimu atau ucapan terima kasih. 76009

 

10

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang bersalah masam berkerut-kerut. 76010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 |