Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Kahfi' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Kahfi' LIMIT 0,10  
Al Kahfi  

1

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, Kitab Suci Al-Qur'an dan tidak menjadikannya sesuatu yang bengkok. 18001

 

2

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

Sebagai bimbingan yang lurus; untuk memberi amaran akan azab yang berat di sisi Allah dan berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. 18002

 

3

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. 18003

 

4

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

Dan juga Al-Qur'an itu memberi amaran kepada orang yang berkata: Allah mempunyai anak. 18004

 

5

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

Mereka tiada mempunyai pengetahuan mengenainya, dan tiada juga datuk nenek mereka; besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. 18005

 

6

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

Maka janganlah kamu membinasakan dirimu kerana berdukacita terhadap perbuatan mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Qur'an ini. 18006

 

7

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Sesungguhnya Kami jadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, kerana Kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. 18007

 

8

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu sebagai tanah yang tandus. 18008

 

9

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

Adakah kamu menyangka kisah Ashaabul-Kahfi dan Ar-Raqiim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami? 18009

 

10

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

Ingatlah ketika serombongan orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. 18010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |