Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 

Al Masad  

1

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama! 111001

 

2

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya. 111002

 

3

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. 111003

 

4

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. 111004

 

5

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

Dilehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal. 111005

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |