Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Muddaththir' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Muddaththir' LIMIT 0,10  
Al Muddaththir  

1

ﮬ ﮭ ﮮ

Wahai orang yang berselimut! 74001

 

2

ﮯ ﮰ ﮱ

Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). 74002

 

3

ﯓ ﯔ ﯕ

Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-Nya! 74003

 

4

ﯖ ﯗ ﯘ

Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. 74004

 

5

ﯙ ﯚ ﯛ

Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. 74005

 

6

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya. 74006

 

7

ﯠ ﯡ ﯢ

Dan bagi Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)! 74007

 

8

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

Kerana apabila telah ditiup sangkakala. 74008

 

9

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar. 74009

 

10

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

Kepada orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya). 74010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |