Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Mursalaat' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Mursalaat' LIMIT 0,10  
Al Mursalaat  

1

ﮑ ﮒ ﮓ

Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya). 77001

 

2

ﮔ ﮕ ﮖ

Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. 77002

 

3

ﮗ ﮘ ﮙ

Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya. 77003

 

4

ﮚ ﮛ ﮜ

Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. 77004

 

5

ﮝ ﮞ ﮟ

Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia). 77005

 

6

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

Untuk menghapuskan kesalahan orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang yang ingkar. 77006

 

7

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. 77007

 

8

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap. 77008

 

9

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

Dan apabila langit terbelah. 77009

 

10

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan. 77010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |