Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Muzzammil' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Muzzammil' LIMIT 0,10  
Al Muzzammil  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Wahai orang yang berselimut! 73001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

Bangunlah (sembahyang Tahajjud) pada waktu malam, selain dari sedikit masa (untuk berehat). 73002

 

3

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

Iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. 73003

 

4

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran dengan Tartiil. 73004

 

5

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahi yang berat. 73005

 

6

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya. 73006

 

7

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira-bicaranya. 73007

 

8

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

Dan sebutlah nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepada-Nya dengan sebulat-bulat tumpuan. 73008

 

9

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat; tiada Tuhan melainkan Dia; maka jadikanlah Dia Penjaga yang menyempurnakan urusanmu. 73009

 

10

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu), dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. 73010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 |