Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Qalam' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Qalam' LIMIT 0,10  
Al Qalam  

1

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

Nuun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis. 68001

 

2

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

Engkau dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila. 68002

 

3

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar, yang tidak putus-putus. 68003

 

4

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. 68004

 

5

ﮠ ﮡ ﮢ

Maka (tidak lama lagi) engkau akan melihat, dan mereka juga akan melihat. 68005

 

6

ﮣ ﮤ ﮥ

Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua. 68006

 

7

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 68007

 

8

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

Oleh itu janganlah engkau menurut kemahuan orang yang mendustakan (agama Allah). 68008

 

9

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut. 68009

 

10

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina. 68010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |