Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Qamar' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Qamar' LIMIT 0,10  
Al Qamar  

1

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan. 54001

 

2

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: Ini adalah sihir yang terus menerus berlaku. 54002

 

3

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

Dan mereka berdusta serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah. 54003

 

4

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

Dan sesungguhnya! Telah sampai kepada mereka sebahagian dari kisah-kisah dan berita yang mengandungi ancaman. 54004

 

5

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

(Yang demikian ialah) pengajaran yang cukup sempurna; dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah. 54005

 

6

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

Oleh itu, berpalinglah dari mereka. (Ingatlah) masa seorang penyeru akan menyeru kepada perkara yang tidak diingini (oleh orang yang bersalah). 54006

 

7

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

(Pada saat itu) masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran. 54007

 

8

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Orang yang kafir berkata: Hari ini ialah hari yang sangat-sangat sukar! 54008

 

9

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah berdusta; mereka mendustakan hamba Kami dengan berkata: Ia seorang gila; dan ia telah diancam. 54009

 

10

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

Lalu ia berdoa kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini dikalahkan, oleh itu menangkanlah daku (terhadap mereka)! 54010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |