Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Takaathur' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Al Takaathur' LIMIT 0,10  
Al Takaathur  

1

ﮋ ﮌ ﮍ

Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (hartabenda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh). 102001

 

2

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

sehingga kamu masuk kubur. 102002

 

3

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak. 102003

 

4

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibat yang buruk pada hari kiamat). 102004

 

5

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. 102005

 

6

ﮡ ﮢ ﮣ

(Ingatlah) demi sesungguhnya! Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. 102006

 

7

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

Selepas itu - demi sesungguhnya, Kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)." 102007

 

8

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya). 102008

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |