Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 

An Naas  

1

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. 114001

 

2

ﮅ ﮆ ﮇ

Yang Menguasai sekalian manusia. 114002

 

3

ﮈ ﮉ ﮊ

Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. 114003

 

4

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. 114004

 

5

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. 114005

 

6

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ 

dari kalangan jin dan manusia. 114006

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |