Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='An Najm' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='An Najm' LIMIT 0,10  
An Najm  

1

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

Demi bintang semasa ia menjunam. 53001

 

2

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

Rakan kamu (Nabi Muhammad), tidaklah ia menyeleweng, dan ia pula tidak sesat. 53002

 

3

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

Dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. 53003

 

4

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahi yang diwahikan kepadanya. 53004

 

5

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

Wahi itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. 53005

 

6

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

Lagi yang mempunyai kebijaksanaan; kemudian ia memperlihatkan dirinya dengan rupanya yang asal. 53006

 

7

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

Sedang ia berada di arah yang tinggi di langit. 53007

 

8

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

Kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. 53008

 

9

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Sehingga menjadilah jarak di antara mereka sekadar dua hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi. 53009

 

10

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

Lalu Allah wahikan kepada hamba-Nya Muhammad, melalui Jibril apa yang telah diwahikan-Nya. 53010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |