Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='An Nasr' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='An Nasr' LIMIT 0,10  
An Nasr  

1

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah), 110001

 

2

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. 110002

 

3

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Ia sangat-sangat menerima taubat. 110003

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |