Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Ar Rahmaan' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Ar Rahmaan' LIMIT 0,10  
Ar Rahmaan  

1

ﭷ ﭸ

(Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmat-Nya. 55001

 

2

ﭹ ﭺ ﭻ

Dialah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. 55002

 

3

ﭼ ﭽ ﭾ

Dialah yang telah menciptakan manusia. 55003

 

4

ﭿ ﮀ ﮁ

Dialah yang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima penyataan. 55004

 

5

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. 55005

 

6

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu, masing-masing tunduk menurut peraturan-Nya. 55006

 

7

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

Dan langit dijadikannya tinggi, serta Ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. 55007

 

8

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

Supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. 55008

 

9

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. 55009

 

10

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

Dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk-Nya yang lain. 55010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |