Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Asy Syams' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Asy Syams' LIMIT 0,10  
Asy Syams  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. 91001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

Dan bulan apabila ia mengiringinya. 91002

 

3

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. 91003

 

4

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap gelita). 91004

 

5

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

Demi langit dan yang membinanya (yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaan-Nya). 91005

 

6

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

Serta bumi dan yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhluk-Nya). 91006

 

7

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. 91007

 

8

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

Serta mengilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan ketakwaan. 91008

 

9

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. 91009

 

10

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya susut dan terbenam kebersihannya. 91010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 |