Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Asy Syura' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Asy Syura' LIMIT 0,10  
Asy Syura  

1

ﭑ ﭒ

Haa, Miim. 42001

 

2

ﭓ ﭔ

Aiin, Siin, Qaaf. 42002

 

3

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

Demikianlah diwahikan kepadamu dan kepada Rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 42003

 

4

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

Dialah yang menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; dan Dialah Yang Tertinggi keadaannya, lagi Maha Besar kekuasaan-Nya. 42004

 

5

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

Alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah! Sesunggguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 42005

 

6

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

Dan orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung, Allah akan mengawasi tingkah laku mereka; dan kamu bukanlah menjadi wakil mereka. 42006

 

7

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

Dan demikianlah Kami wahikan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul-Qura dan penduduk di kelilinginya, serta memberi peringatan mengenai hari perhimpunan yang tidak ada syak padanya; Pada hari itu sepuak masuk Syurga dan sepuak lagi masuk Neraka. 42007

 

8

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

Dan jika Allah kehendaki, tentulah Ia menjadikan mereka satu umat; akan tetapi Allah memasukkan sesiapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya; dan orang yang zalim tidak ada baginya seorang pelindung dan tidak juga pemberi pertolongan. 42008

 

9

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

Tidaklah patut mereka menjadikan sesuatu selain Allah sebagai pelindung kerana Allah jualah Pelindung yang sebenar-benarnya, dan Dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 42009

 

10

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

Dan apa jua perkara yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Demikian itulah Allah Tuhanku; kepada-Nyalah aku berserah diri dan kepada-Nyalah aku rujuk kembali. 42010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |