Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='At Taariq' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='At Taariq' LIMIT 0,10  
At Taariq  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Demi langit dan At-Taariq. 86001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia At-Taariq itu? 86002

 

3

ﭙ ﭚ ﭛ

(At-Taariq) ialah bintang yang menembus (sinaran cahayanya). 86003

 

4

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga. 86004

 

5

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

Maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. 86005

 

6

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim). 86006

 

7

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

Yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. 86007

 

8

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). 86008

 

9

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad, niat, dan lain-lainnya). 86009

 

10

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

Maka tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan, dan tidak ada penolong. 86010

 

          

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |  2 |