Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='At Tiin' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='At Tiin' LIMIT 0,10  
At Tiin  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Demi buah Tiin dan Zaitun. 95001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ

Dan Gunung Tursina. 95002

 

3

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

Serta negeri (Mekah) yang aman ini. 95003

 

4

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 95004

 

5

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

Kemudian Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. 95005

 

6

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. 95006

 

7

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

(Jika demikian kekuasaan-Ku), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta mengenai hari pembalasan, sesudah itu? 95007

 

8

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaan-Nya) seadil-adil Hakim? 95008

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |