Silalah: Klik untuk paparan ayat Al-Quran

 

 


(mysql): SELECT * FROM `holyquran` WHERE `nosurah` = '' ORDER BY `id` ASC  

(mysql): SELECT COUNT(*) FROM holyquran WHERE surahrumi='Quraisy' LIMIT 1  

(mysql): SELECT * FROM holyquran WHERE surahrumi='Quraisy' LIMIT 0,10  
Quraisy  

1

ﭑ ﭒ ﭓ

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Mekah). 106001

 

2

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

(Iaitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka pada musim sejuk dan pada musim panas. 106002

 

3

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. 106003

 

4

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

Yang memberi mereka makanan (menghilangkan) dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan. 106004

 

Kembali Ke Muka Hadapan                                                               Muka: 1 |